სისტემაში შესვლა
საკანონმდებლო დისკუსიის ფორუმი

არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის ბიურო ქვემოთ მოცემულ ბმულში განათავსებს ყველა კანონპროექტს მათი პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე დამტკიცებისთანავე.

თქვენ, როგორც საიტზე რეგისტრირებულ არასამთავრობო ორგანიზაციას, შეგიძლიათ ნებისმიერ კანონპროექტთან დაკავშირებით ელექტრონულ დისკუსიაში მიიღოთ მონაწილეობა. პირდაპირ საიტზე კომენტარის გაკეთებასთან ერთად, შეგიძლიათ თქვენი კომენტარი თანდართული დოკუმენტის სახით ატვირთოთ. 

გთხოვთ, თქვენი კომენტარები შეზღუდოთ კანონპროექტის თემატიკით. ბიურო კომენტარებს კანონპროექტზე წამყვან საპარლამენტო კომიტეტებსა და ფრაქციებს მიაწვდის, რათა ამა თუ იმ კანონპროექტთან დაკავშირებით არასამთავრობო სექტორის მოსაზრებების შესახებ დეპუტატების ინფორმირებულობას შეუწყოს ხელი.


მიმდინარე განხილვა
საქართველოს კანონის პროექტი „დიპლომატიური სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. საგარეო საქმეთა სამინისტრო)

დისკუსია   |    07-2.152 diplomatiuri samsaxuris shesaxeb cvlileba.pdf   |   ინიცირებულია 2014-02-04

საქართველოს კანონის პროექტი „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
(და გამომდინარე ცვლილება: საქართველოს კანონის პროექტი „სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; საქართველოს კანონის პროექტი „იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე")
(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. თავდაცვის სამინისტრო)
დისკუსია   |    07-2.153 licenziebis shesaxeb kanonshi cvlileba.pdf   |   ინიცირებულია 2014-02-04

საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო)

დისკუსია   |    07-2.155 sisxli samartlis kodexshi cvlileba.pdf   |   ინიცირებულია 2014-02-04

საქართველოს მხრიდან 2013 წლის 26 ნოემბერს და ევროპის საინვესტიციო ბანკის მხრიდან 2013 წლის 28 ნოემბერს ხელმოწერილი „საქართველო - აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალი B“ ფინანსური ხელშეკრულება
(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. ფინანსთა სამინისტრო)
დისკუსია   |    07-2.156 avtomagistrali.pdf   |   ინიცირებულია 2014-02-04

2013 წლის 19 დეკემბერს ხელმოწერილი „საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის (ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების საინვესტიციო პროგრამა - პროექტი 3)“ სასესხო ხელშეკრულება (სპეციალური ოპერაციები)
(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. ფინანსთა სამინისტრო)
დისკუსია   |    07-2.157 (spec.operaciebi).pdf   |   ინიცირებულია 2014-02-04

2013 წლის 19 დეკემბერს ხელმოწერილი „საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის (მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა - პროექტი 3)“ სასესხო ხელშეკრულება (ჩვეულებრივი ოპერაციები)

(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. ფინანსთა სამინისტრო)

დისკუსია   |    07-2.158 (chveulebrivi operaciebi).pdf   |   ინიცირებულია 2014-02-04

2013 წლის 13 დეკემბერს ხელმოწერილი „საქართველოსა და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკს შორის 2009 წლის 12 ნოემბრის სასესხო ხელშეკრულებაში (კახეთის რეგიონალური გზების გაუმჯობესების პროექტი) ცვლილებების შეტანის შესახებ“ შეთანხმება
(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. ფინანსთა სამინისტრო)
დისკუსია   |    07-2.159 kaxeti.pdf   |   ინიცირებულია 2014-02-04

საქართველოს კანონის პროექტი „დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
(და გამომდინარე ცვლილებები: საქართველოს კანონის პროექტი „დაცული ტერიტორიების სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; საქართველოს კანონის პროექტი „თბილისის ეროვნული პარკის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; საქართველოს კანონის პროექტი „იმერეთის მღვიმეების დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; საქართველოს კანონის პროექტი „კოლხეთის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; საქართველოს კანონის პროექტი „მტირალას ეროვნული პარკის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; საქართველოს კანონის პროექტი „თუშეთის, ბაწარა-ბაბანეურის, ლაგოდეხისა და ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; საქართველოს კანონის პროექტი „ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“)
(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო)
დისკუსია   |    07-2.160 daculi teritoriebis shesaxeb kanonshi cvlileba.pdf   |   ინიცირებულია 2014-02-04

საქართველოს მხრიდან 2013 წლის 13 დეკემბერს და გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის მხრიდან 2013 წლის 13 დეკემბერს ხელმოწერილი სასესხო ხელშეკრულება (ქუთაისის მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვა)
(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. ფინანსთა სამინისტრო)
დისკუსია   |    07-2.161 germania (narchenebi).pdf   |   ინიცირებულია 2014-02-04

საქართველოს მხრიდან 2013 წლის 13 დეკემბერს და გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის მხრიდან 2013 წლის 13 დეკემბერს ხელმოწერილი სასესხო ხელშეკრულება (საქართველოს ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა)
(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. ფინანსთა სამინისტრო)
დისკუსია   |    07-2.162 germania (eleqtro).pdf   |   ინიცირებულია 2014-02-04

2013 წლის 18 დეკემბერს ხელმოწერილი „საქართველოსა და ესპანეთის სამეფოს შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და ორმხრივად დაცვის შესახებ“ შეთანხმება
(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო)
დისკუსია   |    07-2.163 espaneti.pdf   |   ინიცირებულია 2014-02-04

2013 წლის 29 ნოემბერს ხელმოწერილი „ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ევროკავშირის კრიზისების მართვის ოპერაციებში საქართველოს მონაწილეობისათვის სტრუქტურის ჩამოყალიბების თაობაზე“ შეთანხმება

(ინიციატორი - საქართველოს პრეზიდენტი, ავტორი - საქ. საგარეო საქმეთა სამინისტრო)

დისკუსია   |    07-1.94 evrokavshiri.pdf   |   ინიცირებულია 2014-02-04

საქართველოს კანონის პროექტი „ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ“
(ინიციატორი-საქ. პარლამენტის წევრები: გ. ცაგარეიშვილი, ე. ტრიპოლსკი, ზ. ზვიადაური,ავტორი - ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის (WWF) კავკასიის ოფისი)
დისკუსია   |    07-3.299 pshav-khevsuretis shesaxeb.pdf   |   ინიცირებულია 2014-01-22

საქართველოს კანონის პროექტი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
(ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრი გ. ცაგარეიშვილი)
დისკუსია   |    07-3.300 garemoze zemokmedebis shesaxeb kanonshi cvlileba.pdf   |   ინიცირებულია 2014-01-22

საქართველოს კანონის პროექტი „ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
(და გამომდინარე ცვლილება: საქართველოს კანონის პროექტი „ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“)
(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო)
დისკუსია   |    07-2.146 narkotikuli sashualebebis shesaxeb cvlileba.pdf   |   ინიცირებულია 2014-01-22

საქართველოს კანონის პროექტი „პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“
(და გამომდინარე ცვლილება: საქართველოს კანონის პროექტი „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“  საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე";საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“)
(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო)
დისკუსია   |    07-2.147 patimrobis kodexshi cvlileba.pdf   |   ინიცირებულია 2014-01-22

საქართველოს კანონის პროექტი „ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების შესახებ“
(და გამომდინარე ცვლილებები: საქართველოს კანონის პროექტი „გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; საქართველოს კანონის პროექტი „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; საქართველოს კანონის პროექტი „სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“;საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“)
(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო)
დისკუსია   |    07-2.148 genmodificirebuli organizmebis shesaxeb.pdf   |   ინიცირებულია 2014-01-22

საქართველოს კანონის პროექტი „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო)
დისკუსია   |    07-2.149 licenziebis shesaxeb kanonshi cvlileba.pdf   |   ინიცირებულია 2014-01-22

საქართველოს კანონის პროექტი „შეიარაღების, სამხედრო ტექნიკისა და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის საექსპორტო და საიმპორტო კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. თავდაცვის სამინისტრო)
დისკუსია   |    07-2.150 sheiaragebis shesaxeb kanonshi cvlileba.pdf   |   ინიცირებულია 2014-01-22

საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი „საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“
(და გამომდინარე ცვლილებები: საქართველოს კანონის პროექტი „ლტოლვილთა და ჰუმანიტარული სტატუსების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; საქართველოს კანონის პროექტი „ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრ-დან იძულებით გადასახლებულ პირთა რეპატრიაციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“)
(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. იუსტიციის სამინისტრო)
დისკუსია   |    07-2.151 mokalakeobis shesaxeb kanonshi cvlileba.pdf   |   ინიცირებულია 2014-01-22

საქართველოს კანონის პროექტი „წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
(ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი)
დისკუსია   |    07-3.295 wamlis shesaxeb kanonshi cvlileba.pdf   |   ინიცირებულია 2013-12-24

საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

(ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრი თ. ავდალიანი)

 

დისკუსია   |    07-3.296 admin.samartaldargevata kodexshi cvlileba.pdf   |   ინიცირებულია 2013-12-24

საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს სამხედრო ძალების რაოდენობის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს კანონის ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე“
(ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრი ი. სესიაშვილი)
დისკუსია   |    07-3.297 samxedro dzalebis raodenobis damtkiceba.pdf   |   ინიცირებულია 2013-12-24

საქართველოს კანონის პროექტი „პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“
(ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრი თ. ავდალიანი)
დისკუსია   |    07-3.298 patimrobis kodexshi cvlileba.pdf   |   ინიცირებულია 2013-12-24

საქართველოს კანონის პროექტი „სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო)

დისკუსია   |    07-2.142 sursatis kodexshi cvlileba.pdf   |   ინიცირებულია 2013-12-24

საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო)

დისკუსია   |    07-2.143 sagadasaxado kodexshi cvlileba.pdf   |   ინიცირებულია 2013-12-24

საქართველოს კანონის პროექტი „პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
(და გამომდინარე ცვლილება: საქართველოს კანონის პროექტი „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“)
(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო)
დისკუსია   |    07-2.144 profesiuli ganatlebis shesaxeb cvlileba.pdf   |   ინიცირებულია 2013-12-24

საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს საჰაერო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“
(და გამომდინარე ცვლილება: საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“)
(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო)
დისკუსია   |    07-2.145 sahaero kodexshi cvlileba.pdf   |   ინიცირებულია 2013-12-24

საქართველოს კანონის პროექტი ,,ნდობის ჯგუფის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
(ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრი ი. სესიაშვილი)
დისკუსია   |    07-3.286 ndobis shesaxeb kanonshi cvlileba.pdf   |   ინიცირებულია 2013-12-20

საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ“
(ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრი თ. ავდალიანი)
დისკუსია   |    07-3.287 sazgvris shesaxeb kanonshi cvlileba.pdf   |   ინიცირებულია 2013-12-20

საქართველოს კანონის პროექტი „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ“

(ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრი ი. სესიაშვილი)

დისკუსია   |    07-3.288 akademiuri stipendiebis shesaxeb cvlileba.pdf   |   ინიცირებულია 2013-12-20

საქართველოს კანონის პროექტი „საგადასახადო დავალიანებებისა და სახელმწიფო სესხების რესტრუქტურიზაციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

(ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრი ზ. ტყემალაძე)

დისკუსია   |    07-3.289 sesxis restrukturizaciis shesaxeb cvlileba.pdf   |   ინიცირებულია 2013-12-20

საქართველოს კანონის პროექტი „კოლხეთის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
(ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრები: გ. ცაგარეიშვილი, ე. ბესელია)
დისკუსია   |    07-3.290 kolxetis teritoriis shesaxeb cvlileba.pdf   |   ინიცირებულია 2013-12-20

საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
(ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრი ზ. ტყემალაძე)
დისკუსია   |    07-3.291 mecnierebata erovnuli akademiis shesaxeb cvlileba.pdf   |   ინიცირებულია 2013-12-20

საქართველოს კანონის პროექტი „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

(ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრი დ. ონოფრიშვილი)

დისკუსია   |    07-3.292 bugaltruli agricxvis shesaxeb cvlileba.pdf   |   ინიცირებულია 2013-12-20

საქართველოს კანონის პროექტი „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
(ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრი დ. ონოფრიშვილი)
დისკუსია   |    07-3.293 bugaltruli agricxvis shesaxeb cvlileba.pdf   |   ინიცირებულია 2013-12-20

საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“
(ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრი ზ. ტყემალაძე)
დისკუსია   |    07-3.294 sagadasaxado kodexshi cvlileba.pdf   |   ინიცირებულია 2013-12-20

საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“
(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო)
დისკუსია   |    07-2.128 sisxlis samartlis kodeqsShi cvlileba.pdf   |   ინიცირებულია 2013-12-20

საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. უზენაესი სასამართლო და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო)
დისკუსია   |    07-2.129 mosamartleta anazgaurebis shesaxeb cvlileba.pdf   |   ინიცირებულია 2013-12-20

საქართველოს კანონის პროექტი „ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. ენერგეტიკის სამინისტრო)
დისკუსია   |    07-2.130 bunebrivi gazis shesaxeb kanonshi cvlileba.pdf   |   ინიცირებულია 2013-12-20

საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“
(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო)
დისკუსია   |    07-2.131 admin.samartaldargvevata kodexshi cvlileba.pdf   |   ინიცირებულია 2013-12-20

საქართველოს კანონის პროექტი „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო)

დისკუსია   |    07-2.132 umaglesi ganatlebis shesaxeb kanonshi cvlileba.pdf   |   ინიცირებულია 2013-12-20

საქართველოს კანონის პროექტი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
(და გამომდინარე ცვლილებები: საქართველოს კანონის პროექტი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"; საქართველოს კანონის პროექტი „უმაღლესი  განათლების შესახებ“  საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“)
(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო)
დისკუსია   |    07-2.133 ssip shesaxeb kanonshi cvlileba.pdf   |   ინიცირებულია 2013-12-20

საქართველოს კანონის პროექტი „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო)
დისკუსია   |    07-2.134 miwis sakutrebis shesaxeb kanonshi cvlileba.pdf   |   ინიცირებულია 2013-12-20

საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“
(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო)
დისკუსია   |    07-2.135 sagadasaxado kanonshi cvlileba.pdf   |   ინიცირებულია 2013-12-20

საქართველოს კანონის პროექტი „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ“
(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. იუსტიციის სამინისტრო)
დისკუსია   |    07-2.138 gadaxdisuunarobis shesaxeb cvlileba.pdf   |   ინიცირებულია 2013-12-20

საქართველოს კანონის პროექტი „საგზაო მოძრაობის უსაფთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო)
დისკუსია   |    07-2.139 modzraobis usafrtxoebis shesaxeb cvlileba.pdf   |   ინიცირებულია 2013-12-20

საქართველოს კანონის პროექტი „სააქციო საზოგადოება - საქართველოს სუვერენული ფონდის შესახებ“
(და გამომდინარე ცვლილება: საქართველოს კანონის პროექტი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; საქართველოს კანონის პროექტი „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"; საქართველოს კანონის პროექტი „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"; საქართველოს კანონის პროექტი „საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; საქართველოს კანონის პროექტი „გრანტების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“)
(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - სს „საპარტნიორო ფონდი“)
დისკუსია   |    07-2.140 suverenuli fondis shesaxeb.pdf   |   ინიცირებულია 2013-12-20

საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო)

დისკუსია   |    07-2.141 sagadasaxado kodexshi cvlileba.pdf   |   ინიცირებულია 2013-12-20

საქართველოს კანონის პროექტი „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ“
(ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრი გ. ჟორჟოლიანი)
დისკუსია   |    07-3.281 sajaro samsaxuris shesaxeb cvlileba.pdf   |   ინიცირებულია 2013-12-10

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის პროექტი „საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“
(ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრი მ. მაჭავარიანი)
დისკუსია   |    07-3.282 cvlileba reglamentshi.pdf   |   ინიცირებულია 2013-12-10

საქართველოს კანონის პროექტი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
(ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრი ი. სესიაშვილი)
დისკუსია   |    07-3.283 interestTa sheutavsebloba.pdf   |   ინიცირებულია 2013-12-10

საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს პრეზიდენტის შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ“
(ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრი დ. საგანელიძე)
დისკუსია   |    07-3.284 prezidentis shromis anazgaureba.pdf   |   ინიცირებულია 2013-12-10

საქართველოს კანონის პროექტი „ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
(ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრი გ. ცაგარეიშვილი)
დისკუსია   |    07-3.285 mosakrebeli bunebriv resursebze.pdf   |   ინიცირებულია 2013-12-10

საქართველოს კანონის პროექტი „სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. თავდაცვის სამინისტრო)
დისკუსია   |    07-2.126 saxmedro mosamsakhuris shesaxeb.pdf   |   ინიცირებულია 2013-12-10

საქართველოს კანონის პროექტი „არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
(ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრი ე. ბესელია)
დისკუსია   |    07-3.279 probaciis shesaxeb kanonshi cvlileba.pdf   |   ინიცირებულია 2013-11-26

საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

(ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრი დ. ონოფრიშვილი)

დისკუსია   |    07-3.280 erovnuli bankis shesaxeb cvlileba.pdf   |   ინიცირებულია 2013-11-26

„მშობლის პასუხისმგებლობისა და ბავშვთა დაცვის ზომების შესრულებასთან დაკავშირებით იურისდიქციის, გამოსაყენებელი სამართლის, აღიარების, შესრულებისა და თანამშრომლობის შესახებ“ ჰააგის 1996 წლის 19 ოქტომბრის კონვენციასთან თანდართული დათქმების გათვალისწინებით შე
(და გამომდინარე ცვლილებები: საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“; საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე“)
(ინიციატორი - საქართველოს პრეზიდენტი, ავტორი - საქ. იუსტიციის სამინისტრო)
დისკუსია   |    07-1.90 bavshvta dacvis 1996 wlis konvencia.pdf   |   ინიცირებულია 2013-11-26

საქართველოს კანონის პროექტი „ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
(ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრი თ. ავდალიანი)

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის პროექტი „საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილებების შეტანის შესახებ“
(და გამომდინარე ცვლილება: საქართველოს კანონის პროექტი „ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“) (ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრი ვ. ხმალაძე)
დისკუსია   |    07-3.277 ცვლილება რეგლამენტში.pdf   |   ინიცირებულია 2013-11-18

საქართველოს კანონის პროექტი ,,ნდობის ჯგუფის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
(და გამომდინარე ცვლილება: საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის პროექტი „საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ“) (ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრი ი. სესიაშვილი)

საქართველოს კანონის პროექტი „საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ“

(ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრი დ. ონოფრიშვილი)


საქართველოს კანონის პროექტი „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

(ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრი ი. სესიაშვილი)


საქართველოს კანონის პროექტი „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო)

საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 (ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. იუსტიციის სამინისტრო)

საქართველოს კანონის პროექტი „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“
(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია)

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების კონვენცია“, კონვენციის ფაკულტატური ოქმი
(და გამომდინარე ცვლილებები: საქართველოს კანონის პროექტი „სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ“; საქართველოს კანონის პროექტი „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ“)
(ინიციატორი - საქართველოს პრეზიდენტი, ავტორი - საქ. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო)

საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. ფინანსთა სამინისტრო)


საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ“

(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო)


საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“
(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო)

საქართველოს კანონის პროექტი „საარსებო მინიმუმის გაანგარიშების წესის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ“

(ინიციატორი - არანაკლებ 30000 ამომრჩეველი; ავტორი - გ. თარგამაძე, მ. ანიკაშვილი, გ. ახვლედიანი, ლ. ვეფხვაძე)


საქართველოს კანონის პროექტი „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ“

(ინიციატორი - საპარლამენტო ფრაქცია „ქართული ოცნება-მრეწველები“, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრი პ. კიკნაველიძე)


საქართველოს კანონის პროექტი „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ“

(ინიციატორი - საქ. პარლამენტის წევრები: ა. ქანთარია, თ. კორძაია, ა. მიროტაძე, ზ. ტყემალაძე, ნ. გოგუაძე, თ. ჭკუასელი, ე. ჩაფიძე, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრები: ა. ქანთარია, თ. კორძაია, ა. მიროტაძე, ზ. ტყემალაძე, ნ. გოგუაძე)


საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. იუსტიციის სამინისტრო)


საქართველოს კანონის პროექტი „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
(ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრები: დ. ხუნდაძე, მ. წიკლაური)

საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს კანონში „თავისუფლების ქარტია“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“
(და გამომდინარე ცვლილებები: საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის თაობაზე; საქართველოს კანონის პროექტი „მოქალაქეთა პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებისა და რეპრესირებულთა სოციალური დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“;საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“)
(ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრები: ლ. ბერძენიშვილი, თ. კორძაია)

საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს დედაქალაქის - თბილისის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
(ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრები: ე. ტრიპოლსკი, გ. ჟორჟოლიანი)

საქართველოს კანონის პროექტი „დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
(და გამომდინარე ცვლილებები: საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის პროექტი „საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ; საქართველოს კანონის პროექტი „თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე; საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს კანონში „თავისუფლების ქარტია“ ცვლილების შეტანის შესახებ“; საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“; საქართველოს კანონის პროექტი „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; საქართველოს კანონის პროექტი „რეგულირების საფასურის შესახებ  საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე; საქართველოს კანონის პროექტი „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; საქართველოს კანონის პროექტი „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"; საქართველოს კანონის პროექტი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; საქართველოს კანონის პროექტი „ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე"; საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ; საქართველოს კანონის პროექტი „სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; საქართველოს კანონის პროექტი „სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; საქართველოს კანონის პროექტი „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
(ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი)

საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“
(და გამომდინარე ცვლილება: საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“)
(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო)

საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“
(და გამომდინარე ცვლილებები: საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“; საქართველოს კანონის პროექტი „არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს დაზვერვის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; საქართველოს კანონის პროექტი „ნოტარიატის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე; საქართველოს კანონის პროექტი „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; საქართველოს კანონის პროექტი „სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; საქართველოს კანონის პროექტი „სამხედრო პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; საქართველოს კანონის პროექტი „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; საქართველოს კანონის პროექტი „ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“)
(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. იუსტიციის სამინისტრო)

საქართველოს კანონის პროექტი „ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო)

საქართველოს კანონის პროექტი „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. თავდაცვის სამინისტრო)

საქართველოს კანონის პროექტი „პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“

(ინიციატორი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო, ავტორი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი პ. ზამბახიძე)


საქართველოს კანონის პროექტი „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნუ;ლი სააგენტო)


საქართველოს კანონის პროექტი „ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციებისაგან მოსახლეობისა და ტერიტორიის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
(ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრი თ. ავდალიანი)

საქართველოს კანონის პროექტი „ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
(და გამომდინარე ცვლილებები: საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ; საქართველოს კანონის პროექტი „პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“)
(ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრები: ე. ბესელია, გ. ფოფხაძე)

საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი „ეროვნული უშიშროების საბჭოს შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
(და გამომდინარე ცვლილება: საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს თავდაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“)
(ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრები: ი. იმერლიშვილი, ი. სესიაშვილი, ვ. ხმალაძე)

საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“
(ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრები: ზ. ტყემალაძე, გ. თოფაძე)

საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. იუსტიციის სამინისტრო)


საქართველოს კანონის პროექტი „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო)

საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“
(ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა, ავტორი - საქ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო)

საქართველოს კანონის პროექტი „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

(ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტი)


საქართველოს ორგანული კანონის პროექტი „საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი“ ცვლილების შეტანის თაობაზე“
(და გამომდინარე ცვლილება: საქართველოს კანონის პროექტი „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“)
(ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრები: დ. ხუნდაძე, მ. წიკლაური)

საქართველოს კანონის პროექტი „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ“
(და გამომდინარე ცვლილებები: საქართველოს კანონის პროექტი „სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ"; საქართველოს კანონის პროექტი „დაზღვევის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ)
(ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრი დ. ონოფრიშვილი)

საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს მოქალაქეების საქართველოდან გასვლისა და საქართველოში შემოსვლის წესების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

(ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრები: ი. იმერლიშვილი, ზ. აბაშიძე)


საქართველოს კანონის პროექტი „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

 (ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრი ი. სესიაშვილი)


საქართველოს კანონის პროექტი „თავდაცვის დაგეგმვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

(ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრი ი. სესიაშვილი)


საქართველოს კანონის პროექტი „შეიარაღების, სამხედრო ტექნიკისა და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის საექსპორტო და საიმპორტო კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

(ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრი ი. სესიაშვილი)


საქართველოს კანონის პროექტი „სამხედრო პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

(ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრი ი. სესიაშვილი)


საქართველოს კანონის პროექტი „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

(ინიციატორი, ავტორი - საქ. პარლამენტის წევრი ი. სესიაშვილი)არქივი